News

UMAR BIN KHATTAB JUGA MEMPRAKTIKKAN WAKAF PRODUKTIF LOH

Blog Single

Siapa yang tidak mengetahui sosok Umar Bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang kuat dan gagah dengan julukan Al Faruq. Bahkan setan pun terbirit-birit mendengar namanya.

Di balik kegarangannya, Umar mempunyai iman yang tinggi, ia ingin dicintai Allah. Bahkan mewakafkan harta yang paling ia cintai.

Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Apa nasihat engkau kepadaku?"

Rasulullah SAW menjawab: "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu, sedekahkanlah hasilnya"

Lalu Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar (di sekitar Kota Madinah) itu dengan pengertian tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Ibnu Umar mengatakan, Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah itu kepada fakir miskin dan kerabat serta untuk memerdekakan budak untuk kepentingan di jalan Allah SWT, orang terlantar dan tamu.

Pada zaman Rasulullah SAW, sahabat berlomba-lomba untuk berwakaf, memberikan harta dan aset mereka di jalan Allah. Sebab besar sekali ganjarannya. Mengalir terus pahala meskipun usianya terputus.

Masya Allah, begitu mantap keimanan Umar bin Khattab, mari mencontoh kebaikan Umar bin Khattab dengan menunaikan wakaf uang produktif.

Wakaf lebih mudah dengan waqf.id. Klik waqf.id untuk info lebih lanjut.

#faktawakaf #omar #umarbinkhattab #khaibar #wakafproduktif #wakafuang

Share this Post: