News

Sempurnakan Amal di Akhir Tahun dengan Menunaikan Wakaf

Blog Single

Amal terbaik apa saja yang sudah anda tunaikan di tahun ini sahabat?

Sudahkan sahabat menunaikan amal yang Allah cintai, seperti yang dilakukan oleh Abu Thalhah?
Abu Thalhah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang mencintai-Nya sepenuh hati. Dikisahkan Abu Thalhah memiliki kebun yang sangat ia cintai bernama Bairuha, hingga turunlah firman Allah Q.S Ali Imran ayat 92, yang berbunyi :
.
“Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai.” Mendengar ayat tersebut ia bergegas menghadap ke hadapan Rasulullah SAW dan berujar :
.
“Ya Rasulullah, Allah berfirman, ‘Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai’. Sementara harta yang paling aku cintai adalah Kebun Bairuha. Ini saya sedekahkan untuk Allah. Aku berharap dapat pahala dan menjadi simpananku di sisi Allah. Silahkan manfaatkan untuk kemaslahatan umat.,” kata Abu Thalhah.
Nabi Muhammad SAW langsung memuji Abu Thalhah, “Luar biasa, itu kekayaan yang untungnya besar. Aku telah mendengar apa yang kamu harapkan. Dan Aku menyarankan agar manfaatnya diberikan kepada kerabat dekat,” kata Rasulullah.

Masya Allah begitu dahsyat keimanan di hati Abu Thalhah sehingga ia merelakan harta yang paling dicintai untuk wakaf kepada umat.

Sahabat sempurnakan amal anda di akhir tahun dengan menunaikan wakaf. Wakaf amal yang Allah cintai dan besar sekali balasannya.

Yakin mau nunda wakaf? Yuk tunaikan wakaf terbaik anda sekarang juga.

Transfer wakaf :
Bank Syariah Mandiri 70 1551 8248
Mandiri 132000 481 974 5

Konsultasi dan Konfirmasi transfer via WA Center di 0815 7300 1555

Gelombang wakaf, gerakan kebaikan bagian dari Rumah Zakat dan Rumah Wakaf

#DimulaiDariWakafKita #KebahagiaanIndonesia #Wakaf #sempurna #akhirtahun #akhirtahun2019 #tutuptahun #tutuptahun2019 #wakaftunai #amal #baik #berbuatbaik #amalkebaikan #amalterbaik #cintaAllah

Share this Post: